EPLER      OG      PÆRER
                                                 

ON THE EDGE


SAMVIRKET GALLERI

 

VEIHOLMEN, 6570 SMØLA
01.07.16 - 08.09.16


Inne i galleriet
Vinden og havet120cm x 100 cm
Kulturmelk på lin og pulver av butare, fingertare, sukkertare, søl, sjøtrøffel, tarmgrønske, blæretang, soltørket blæretang, grisetang, sagtang, uidentifiserbar tang.
Vinden og Været
120cm x 100 cm

Kulturmelk på lin og pulver av kvann, skvalderkål, vårkål, lyng, nyperose, valmueblomst, løvetann, hundekjeks, gressløk (stilk og blomst), tusenfryd, rød kløver, sisselrot, ærfuglavføring, vassarve, løpestikke.


På den gamle brygga ved verftet
Forsøk på samarbeid med måker - 120cm x 100 cm

Ikke måkebæsj på linRegn, sol og vind
(Fem dager uten måkebæsj. Måkene virker lite interessert i å lage kunst. Spist litt av fiskesloet med bringebær og nyperose, men ingen bæsj.)

Forsøk med råtten fiskeslo - 120cm x 100cm

Fiskeslo på lin. Regn, sol og vind
(Femten dager i en blå bøtte bak naustet. Fem dager på lerret ute på skjæret. Får aldri lov til å være inne.)