EPLER      OG      PÆRER
                                                 

KNOCK KNOCK SMOG WANDGALLERI KIT


Innherredsveien 7, 7014 Trondheim
27.04.17 - 07.05.17


Bachelorutstillingen 2017


RÅVAREBEHANDLNG I Corroded copper (hydrogen peroxide, lye, vinegar essence, salt, epsonsalt , oxalic acid, pineapple juice, plum vinegar, vann, potassium hydroxide, sodium hydroxide)
159 x 100 cm